Professional fencing

WIEDŹMIN

-

WIEDŹMIN
MARCIN ŻMUDZKI – CZŁOWIEK, KTÓRY NAUCZYŁ WALCZYĆ WIEDŹMINA

The Witcher – Wiedźmin – Wirtualny Geralt to Marcin Żmudzki – Fechtmistrz – Trener Szermierki z warszawskiej Szkoły Systemu F3 AKADEMIA BRONI.

„Wiele wysiłku włożono w animacje walki. Pod przewodnictwem Adama Badowskiego – odpowiadającego za wizualną stronę gry – nacisk położono na realizm, a zatem zdecydowano się na wykorzystanie techniki motion-capture. Nie mielibyśmy takiego systemu animacji bez pomocy i wkładu Marcina Żmudzkiego ze Szkoły Systemu F3 AKADEMIA BRONI (szkoły szermierki europejskiej dla dorosłych), który jeszcze bardziej urzeczywistnił „Wiedźmina”.


„Wszystkie animacje w grze powstały w technologii motion capture. Ruchy niezwiązane z walką odtworzył jeden z najbardziej obiecujących polskich aktorów – Borys Szyc, a sekwencje bojowe odegrał za pomocą replik broni historycznej mistrz średniowiecznego kunsztu walki na miecze – Marcin Żmudzki.”

CD Projekt RED, Warszawa 2007r.