Professional fencing

SPRZĘT

-

SSF3 AKADEMIA BRONI od pierwszego treningu zapewnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do szermierki.

SKLEP
Broń biała oraz protektory są dostępne w bieżącej sprzedaży w sklepie na terenie Klubu F3. Broń i protektory zakupione od SSF3 AKADEMIA BRONI przeznaczone są do szermierki i spełniają wymagania wytrzymałościowe narzucone przez taki sposób użytkowania.

GWARANCJA
SSF3 AKADEMIA BRONI udziela gwarancji na zakupioną broń białą i protektory. Gwarancja obejmuje wady ukryte ujawniające się w pierwszym miesiącu zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

SERWIS
Prowadzimy płatny serwis pogwarancyjny zużytego sprzętu (wymiana złamanych głowni i uszkodzonych elementów oprawy), oraz serwis okresowy (czyszczenie i ostrzenie głowni, naprawa punt, wymiana okładzin amortyzujących, usuwanie drobnych usterek powstałych na skutek zużycia). Cenni dostępny w recepcji Klubu F3.

DORADZTWO ANTYKWARYCZNE
Dokonujemy profesjonalnej identyfikacji i datowania egzemplarzy broni białej. Służymy pomocą w obrocie na rynku prywatnych kolekcji broni białej.

RENOWACJA i KONSERWACJA
Wykonujemy fachową renowację (z częściową rekonstrukcją) oryginalnych egzemplarzy broni białej. Zapewniamy pomoc konserwacyjną eksponatów kolekcjonerskich.

OSTRZENIE BRONI BIAŁEJ
Ostrzymy ręcznie europejską broń białą (ostrzenie fazowe) za pomocą ściernic korundowych, ostrzałek diamentowych i ceramicznych o gradacjach od 300 do 1800. Uzyskane w ten sposób ostrze np. szabli husarskiej, goli włosy.