Professional fencing

prof. dr hab. ZBIGNIEW CZAJKOWSKI i MARCIN ŻMUDZKI

-

-

KATOWICE 27-11-2009

KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA pt.: „Sporty indywidualne w teorii i praktyce”.

W piątek, 27 listopada 2009r., Marcin Żmudzki, trener szermierki z Warszawskiej SSF3 AKADEMIA BRONI, został zaproszony do udziału w Konferencji Naukowo-Metodycznej pt.: „SPORTY INDYWIDUALNE W TEORII I PRAKTYCE”. Sympozjum odbyło się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Honorowy patronat objął Dziekan Wydział Wychowania Fizycznego AWF Katowice dr hab. Bogdan BACIK prof. nadzwyczajny AWF Katowice.

Spotkanie miało charakter ogólnopolskiej wymiany poglądów badawczych. Skupiło przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych związanych z problematyką sportów indywidualnych, w tym szermierki.

W ramach panelu SPORTY WALKI „Ewolucyjny charakter szermierki i jej współczesne oblicze” wystąpił Marcin Żmudzki wraz z czołową postacią konferencji, znakomitym trenerem, teoretykiem szermierki i autorem licznych publikacji, prof. dr hab. Zbigniewem Czajkowskim.

Dziękujemy za zaproszenie vice Prezesowi Polskiego Związku Szermierczego Michałowi Morysowi.