Professional fencing

Rapier

-

RAPIER był najpopularniejszą bronią Europy Zachodniej od XVI do XVII wieku. W Hiszpanii używany jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku. Wyewoluował z późnych form miecza poprzez dodanie skomplikowanego systemu kabłąków i obłęków mających za zadanie ochronę dłoni szermierza. Z czasem obłęki zastąpił stalowy kosz w kształcie półkuli. Rapierami posługiwali się słynni z bohaterowie powieści A. Dumas’a – muszkieterowie z D’Artagnanem na czele. Walczyli nimi również Szwedzi w trakcie Potopu opisanego między innymi przez H. Sienkiewicza. Ze względu na przewagę pchnięć w walce, była to niezwykle groźna broń. Powszechne bogate zdobnictwo rapierów sprawiało, że były bronią jedynie szlachetnie urodzonych. W drugiej ręce, obok rapiera, wykorzystywano często lewak, puklerz lub płaszcz, co dawało ogromną ilość kombinacji techniki szermierczej.

LEWAK nazywany też puginałem pojedynkowym, to sztylet trzymany w lewej ręce (stąd nazwa). Wykształcił się w Europie Zachodniej w epoce renesansu. Szczególnie popularny w Hiszpanii i we Włoszech. Używany jako broń uzupełniająca do XVIII wieku. W Polsce bardzo mało znany. Lewak służy do parowania natarć przeciwnika i do walki w bliskim dystansie.

-

RAPIERY

-

RAPIER PAPPENHEIMER – ostry

RAPIER TARCZKOWO-OBŁĘKOWY, ASYMETRYCZNY, PAPPENHEIMER to rapier będący formą przejściową pomiędzy rapierem obłękowym, a dzwonowym. Nazwa pochodzi od regimentu kawalerii sformowanego podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) przez Hrabiego von Pappenheim, w którym rapiery te były ponoć szczególnie powszechne. Nie ma jednak żadnych przesłanek świadczących o tym, że Hrabia był wynalazcą tego typy rękojeści. Pewnym jest, że ten typ rapierów cieszył się dużą popularnością w Niemczech i Holandii. Niektórzy badacze używają terminu: rapier flamandzki, przypuszczając że powstał ok. roku 1590. Takim rapierem walczył Gustaw II Adolf w bitwie pod Lutzen, w czasie której zginął.

 parametry techniczne:

 • długość całkowita: 1140mm
 • długość głowni wraz z ricassem: 980mm
 • masa: 1050g
 • wyważenie poziome od oprawy: 15mm
 • materiał głowni: stal 1055 węglowa twardość 44 HRC
 • materiał oprawy: stal, drewno owinięte filigranem stalowym
-

RAPIER OKRESU PRZEJŚCIOWEGO – ostry

To późna forma rapiera używana w drugiej połowie XVII wieku. Jego rozwój przypada na okres szczególnej popularności pojedynków wśród szlachty Europy Zachodniej, która to stawała się istną zmorą ówczesnych władców. To rapier o znacznie lżejszej i delikatniejszej konstrukcji pozwalającej na szybsze i precyzyjniejsze, a co za tym idzie finezyjne działania szermiercze. Jest formą łączącą wcześniejsze typy ciężkich rapierów z kształtującymi się wczesnymi modelami szpad.

 parametry techniczne:

 • długość całkowita: 1130mm
 • długość głowni wraz z ricassem: 960mm
 • masa: 1150g
 • wyważenie poziome od oprawy: 50mm
 • materiał głowni: stal 1060 węglowa twardość 46 HRC
 • materiał oprawy: stal, drewno owinięte filigranem stalowym
-

RAPIER PAPPENHEIMER – treningowy

RAPIER TARCZKOWO-OBŁĘKOWY, PAPPENHEIMER to treningowa wersja rapiera w oprawie Pappenheimer, o symetrycznie rozłożonych tarczkach i obłękach. Głownia sieczno-kolna o stępionych krawędziach i elastycznym sztychu pozwalająca za bezpieczne trafienia. Ten typ rapiera jest często wyposażony w gniazdo elektryczne do turniejowej rejestracji trafień.

 parametry techniczne:

 • długość całkowita: 1210mm
 • długość głowni wraz z ricassem: 1070mm
 • masa: 1230g
 • wyważenie poziome od oprawy: 40mm
 • materiał głowni: stal 1060 węglowa twardość 43 HRC
 • materiał oprawy: stal, drewno owinięte filigranem stalowym
-

RAPIER OBŁĘKOWY – treningowy

To wczesny typ rapiera swoją konstrukcją nawiązujący jeszcze do późnych form miecza renesansowego. Skomplikowany system obłęków dobrze chroni dłoń przez cięciami, zwiększając jednak znacznie masę samej broni. Ponadto nie stanowi już tak dobrej ochrony w przypadku ataku pchnięciem. Powyższe cech sprawiły, że rapier obłękowy był szczególnie ceniony w wojsku, gdzie jego wytrzymałość na cięcia różną bronią była bardzo pożądana, W zastosowaniu cywilnym szybko został zastąpiony poprzez rozwiązania tarczkowo-obłękowe, a później rapiery dzwonowe,

 parametry techniczne:

 • długość całkowita: 1250mm
 • długość głowni wraz z ricassem: 1100mm
 • masa: 1050g
 • wyważenie poziome od oprawy: 85mm
 • materiał głowni: stal 1055 węglowa twardość 41 HRC
 • materiał oprawy: stal, drewno owinięte filigranem stalowym
-

RAPIER DZWONOWY, HISZPAŃSKI – treningowy

Krótsza głownia umożliwia wszechstronne wykorzystanie zarówno podczas pojedynku jak również w starciu grupowym czy samoobronie. Dzwonowa oprawa rękojeści jest najbardziej rozsądnym kompromisem pomiędzy skuteczną ochroną dłoni szermierza, a stosunkowo niewielką masą samego rapiera. Dlatego też rapiery dzwonowe często wykorzystywano w pojedynkach i były faworyzowaną bronią fechtmistrzów tamtego okresu. Rapier dzwonowy był powszechnie używany w Europie Zachodniej w drugiej połowie XVII wieku. W Hiszpanii ustąpił pola szpadzie dworskiej dopiero w drugiej połowie XVIII wieku.

parametry techniczne:

 • długość całkowita: 1130mm
 • długość głowni: 940mm
 • masa: 900g
 • wyważenie poziome od oprawy: 60mm
 • materiał głowni: stal 1055 węglowa twardość 41 HRC
 • materiał oprawy: stal, drewno obciągnięte czarną skórą
-

RAPIER DZWONOWY, NIEMIECKI – treningowy

Nazywany również Glockenrapier, powstał w oparciu o uśrednione parametry konstrukcyjne XVII-wiecznych rapierów niemieckich. To broń o długiej, prostej głowni przeznaczonej do zadawania pchnięć i jest nieco nieporęczna do skutecznego cięcia, czy szybkich zasłon. Dlatego rapiery takie znajdowały zastosowania głównie w walce pojedynkowej w zastawie z bronią dodatkową (lewak, puklerz, płaszcz). W użyciu codziennym zastępowano je krótszymi wersjami.

Oprawa rękojeści tej broni, w postaci stalowej półkuli, skutecznie chroni przed atakami dłoń użytkownika. Ten typ rapiera jest często wyposażony w gniazdo elektryczne do turniejowej rejestracji trafień.

parametry techniczne:

 • długość całkowita: 1250mm
 • długość głowni wraz z ricassem: 1090mm
 • masa: 1100g
 • wyważenie poziome od oprawy: 80mm
 • materiał głowni: stal 1055 węglowa twardość 41 HRC
 • materiał oprawy: stal, drewno owinięte filigranem stalowym
-

LEWAKI

-

LEWAK WENECKI, ŁAMACZ MIECZY – ostry

To masywny i długi typ lewaka często wykorzystywany do pojedynków. Bardzo dobrą ochronę stanowi zdobiona trawieniem, stalowa tarczka. Długa głownia znacznie poszerza się w okolicy zastawy tworząc tzw. łamacz mieczy, system nacięć, w które mogła wpaść głownia broni przeciwnika. Wówczas energiczne szarpnięcie pozbawiało go oręża. Duże rozmiary lewaka wymagają od jego użytkownika wysokich umiejętności szermierczych.

parametry techniczne:

 • długość całkowita: 670mm
 • długość głowni: 510mm
 • szerokość głowni przy zastawie: 40mm
 • masa: 840g
 • materiał głowni: stal 1055 węglowa twardość 40 HRC
 • materiał oprawy: stal oksydowana, drewno, skóra owinięta filigranem stalowym
-

LEWAK RENESANSOWY SPRĘŻYNOWY – ostry

Wczesny typ lewaka, gdzie osłonę dłoni szermierza stanowi jedynie mały, poziomy obłęk. Ciekawe rozwiązanie stanowi rozkładana za pomocą sprężyny kowalskiej głownia. Miała ona nie tylko zaskakiwać przeciwnika, ale także umożliwiała przytrzymanie lub nawet złamanie głowni jego rapiera. Takie połączenia nazywane są bronią kombinowaną. Niewielkie sztylety ukrywane w rękojeściach rapierów, sprężynowo wysuwane głownie, rapiery „bliźniacze” trzymane w jednej pochwie, czy też połączenia broni palnej i białej, były bardzo popularne w epoce renesansu.

parametry techniczne:

 • długość całkowita: 450mm
 • długość głowni: 300mm
 • szerokość głowni przy zastawie: 25mm
 • masa: 540g
 • materiał głowni: stal 1060 węglowa twardość 48 HRC
 • materiał oprawy: stal galwanizowana, drewno owinięte filigranem stalowym i mosiężnym
-

LEWAK TARCZKOWY – treningowy

Oprawa tej broni zaopatrzona jest w charakterystyczną tarczkę osłaniającą dłoń. Zastosowanie lewaka minimalizuje użycie zapasów i innych technik walki wręcz. Poszerzona na zastawie głownia pozwala na bezpieczne zasłony przed nawet bardzo silnymi cięciami rapiera. Jednocześnie, odpowiednio przewężona część sztychowa, zapewnia bezkontuzyjne osadzanie głowni podczas pchnięć.

 parametry techniczne:

 • długość całkowita: 480mm
 • długość głowni: 355mm
 • szerokość głowni przy zastawie: 27mm
 • masa: 580g
 • materiał głowni: stal 1055 węglowa twardość 44 HRC
 • materiał oprawy: stal satynowana, drewno (palisander)