ZASADY WALKI F3
do zastosowania w każdej walce bronią białą prowadzonej w myśl zasad Systemu F3

Założenia

1. Zasady Walki F3 pozwalają na możliwie bezpieczną konfrontację w walce bronią białą w realiach zbliżonych do prawdziwego pojedynku.
2. Uczestnicy są w pełni świadomi niebezpieczeństwa związanego z towarzyską walką zabezpieczoną bronią białą z zastosowaniem odpowiednich ochraniaczy. Zdają sobie sprawę, że pomimo przestrzegania poniższych Zasad Walki F3, mogą ulec nieszczęśliwemu wypadkowi i biorą za takie zdarzenie całkowitą odpowiedzialność.
3. W przepisach uwzględniono w kolejności:
• bezpieczeństwo Uczestników,
• prostotę zasad,
• czytelność starcia,
• realizm walki.

Zasady prowadzenia Pojedynku
1. Walka F3, dalej nazywanej Pojedynkiem, prowadzona jest do jednego (pierwszego) trafienia.
2. Pojedynek rozpoczyna się salutem wykonywanym przez Uczestników. Od tego momentu każde trafienie uznawane jest za ważne.
3. Trafiony jest zobowiązany do zaprzestania walki natychmiast po otrzymaniu trafienia.
4. Każdy Pojedynek składa się z szeregu starć trwających do momentu:
• pierwszego ewidentnego trafienia,
• obustronnego trafienia,
• gdy trafiony sam przyzna się do otrzymanego trafienia, a trafiający to potwierdzi,
• dojścia do zwarcia, w którym nie można określić strony trafionej lub trafiającej,
• pojawienia się sytuacji, która może być przyczyną zagrożenia zdrowia walczących lub osób przebywających w pobliżu,
• chwycenia głowni broni przeciwnika ręką nieuzbrojoną,
• kiedy sędzia wydaje komendę „STÓJ” (jeśli sędzia jest obecny podczas Pojedynku)

Trafienia

1. Podczas Pojedynku za ważne uznaje się trafienie wykonane pchnięciem lub cięciem zależnie od rodzaju stosowanej broni białej, i tak trafienie:
• poprzez cięcie i pchnięcie – miecz długi i jednoręczny, rudis RS i SRS, szabla, palcat, rapier SK + lewak SK, szpada SK, nóż, kord
• tylko poprzez pchnięcie – szpada, floret, rapier K + lewak K, karabin z bagnetem
2. Ważne pole trafienia obejmuje całe ciało walczących.
3. Cięcie uznaje się za ważne, jeśli trafia przeciwnika ostrzem (właściwym lub fałszywym) ewentualnie piórem. Trafienie płazem uznaje się za nieważne.
4. Pchnięcie uznaje się za ważne, jeśli trafia przeciwnika sztychem z siłą umożliwiającą widoczne ugięcie głowni. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku broni o głowniach nieelastycznych (np. palcat, rudis RS).
• dotkniecie sztychem pola trafienia przeciwnika bez siły wymaganej do ugięcia głowni nie jest uznawane za ważne trafienie.
• nie uznaje się natarć poprzez przyłożenie (PLAGUE).
5. Trafienie lewakiem jest również uznawane jako ważne.
6. Trafienie tarczą lub puklerzem nie jest uznawane za ważne.
7. Trafienie obustronne następuje, jeśli obydwaj Uczestnicy trafili się w tym samym czasie, bądź trafiony wcześniej również trafił, ale bez wykonywania żadnej pracy nóg, która rozpoczęła się po otrzymaniu przez niego trafienia. W przypadku uznania obustronnego trafienia obydwaj Uczestnicy Pojedynku uznawani są za przegranych.

Ustalenia dodatkowe

1. Rozbrojenie nie jest uznawane jako trafienie. Do zwycięstwa konieczne jest prawidłowe trafienie wykonane nawet na bezbronnego przeciwnika.
2. Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest rzucanie bronią, kopanie i uderzanie przeciwnika z wyłączeniem przepychania ciałem oraz odpychania ręką/rękami lub oprawą broni. W zwarciu zabronione jest ponadto duszenie i zakładanie dźwigni na stawy.
3. Zabronione jest również chwytanie głowni broni przeciwnika pod karą ostrzeżenia. Dwa ostrzeżenia dla Uczestnika równoznaczne są z otrzymaniem przez niego trafienia. W przypadku chwycenia głowni przeciwnika, należy przerwać walkę, rozejść się i rozpocząć Pojedynek (bez salutu).
4. Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących trwania Pojedynku.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości zadanego trafienia należy powtórzyć starcie.

Sprzęt

1. Przed przystąpieniem do Pojedynku należy sprawdzić stan techniczny broni i stosowanych przez Uczestników protektorów (w ramach odpowiednich systemów ochronnych).
2. Protektory chroniące Uczestników muszą być bezwzględnie nieuszkodzone i dostosowane do używanej w Pojedynku broni białej.
3. Broń musi posiadać gładkie powierzchnie głowni i oprawy (brak zadziorów) oraz musi mieć wyraźnie stępiony sztychu. W przypadku broni wyłącznie kolnej konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie sztychu skórą (punta).

 
© Marcin Żmudzki
 
   
 
    © 2008 - 2019 pozycjonowanie SEMCENTRUM